Eğitim ve Öğrenci Danışmanlığı

 

Öğrencilerin ve ailelerin sorun yaşadığı gerek bilgi gerekse de psikolojik anlamda destek almak istediği konulardan biri öğrenci danışmanlığı, eğitim koçluğu olmaktadır.

Öğrenci danışmalığında iki teme boyut söz konusu olabilmektedir. Birincisi kişinin kendini tanıması, içsel kaynaklarının, potansiyellerinin ve sınırlılıklarının farkına varması, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda akademik sürecini belirlemesidir. İkinci boyut ise çocuğun kendisinden beklentileri ve ailenin çocuktan beklentileri arasında oluşan uyuşmazlıktan doğan sorunlara dair danışmanlık süreci olmaktadır.

Pek çok ebeveyn çocuklarının iyi bir kariyerinin olmasını, hayatta iyi bir meslek sahibi olmasını önemser. Bununla birlikte başarı ebeveynin isteklerinin ve gayretlerinin yanında, çocuğun sahip olduğu kişilik özellikleri, zekâsı, yetenekleri, ilgileri, öğrenme stili ve dikkat süresi, motivasyonu gibi bireysel faktörlerle ilişkilidir. Okul, öğretmen, çevre, ebeveyn tutumları gibi bağlamlar da başarı üzerinde etkili olabilmektedir. Başarıyı etkileyen bu kadar faktör varken öğrencinin kendisi ya da ebeveynleri de süreci yönetmekte zorlanabilirler. Çoğu zaman da anne babanın kendi başına gayreti, azmi, uyarısı ve baskıları çocuk üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Anne babanın iyi niyetle yaptığı uyarılar, zorlamalar ve cezalar süreci daha da zora sokabilir. Hatta “çalışmıyorum, yapmayacağım…” gibi tepkisel cevaplar alınmasına sebep olabilir. Akademik başarıyı arttırmak ve öğrenciyi eğitim hayatıyla ilgili doğru yönlendirmek için koçluk hizmetine gerek vardır. Öğrenci koçluğu: eğitim hayatı boyunca öğrencinin başarısına ve kariyer planlamasına katkı sağlayan bireysel ve aile görüşmelerinden oluşan profesyonel bir hizmettir. Koçluk hizmetinde; hedef belirleme, etkin ders çalışma, dikkat geliştirme, motivasyon, öğrenme stilleri, sınav kaygısı ile baş etmekten meslek seçimi, kariyer planlamasına kadar pek çok konuda öğrenciye ihtiyacı olan destek sunulur. Akademik başarı çok bilinmeyenli bir denklem gibidir. Her öğrencinin ayrı bir değerlendirme sürecinde ihtiyaçların belirlenmesi önemlidir. Süreç içinde okul, aile, öğrenci ve öğrenci koçunun iş birliği gereklidir.

Bu çalışma kapsamında öğrenci ile sınav kaygısını kontrol edebilme, motivasyonunu arttırmayı, doğru hedef belirleme, yaratıcılığını kullanma, öğrenme sürecini nasıl daha etkili hale getirebileceği gibi konular çalışılır. Diğer taraftan yaşanan sorunların ikinci boyutu olan çocuk ve ebeveyn arasında uyuşmazlık olan noktalara ilişkin aileler de sürece dahil edilerek doğru ve sağlıklı bir iletişim dili oluşturma, beklentileri ve buna bağlı duyguları düzenleme gibi noktalar üzerinde durulur.

Burada önemli nokta, öğrenci danışmanlığında temel noktanın kısa vadedeki akademik başarılardan ziyade hayatta başarı ve mutluluk ile ilgili potansiyelleri keşfedip hayata geçirmek ve doğru, gerçekçi beklentiler üzerinde durabilmektir.

Eğitim ve Öğrenci Danışmanlığı, bireylerin kendi potansiyellerini tanımaları, motivasyon ve özgüven kazanmaları, yaratıcılık becerilerinin gelişmesi ile bunların akademik durumlara aktarılması konularında fayda sağlar. Bununla birlikte kaygı ve stres konularında yapılacak psikolojik destek, bireyin hayatında genel bir pozitif etki sağlar.