Grup Çalışmaları

 

İnsanı insan yapan özelliklerinin başında insanın temel gereksiniminin öteki insan ve hayatın temel koşullarından birisi de insanın başka insanlarla etkileşimde olarak hayatına devam etmesidir. Bu anlamda bireysel hayatlarda yaşanan ve bireysel terapinin konusu olan pek çok durum esasen insan ilişkilerinden kaynaklanmakta ve yine insan ilişkilerinde canlanmaktadır. Grup çalışmaları, grupla psikolojik danışma süreci benzer temalar üzerinde ya da farklı sorunlarla bir araya gelmiş kişilerin hem birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarına hem de bireysel hayatta yaşadıkları sorunların terapi/danışmanlık ortamı içerisinde grup üyeleri ile olan ilişkilerinde nasıl yansıdığının profesyonel ve güvenli bir ortam içerisinde fark edilebilmesini sağlar. Bütün bunların dışında ve belki de en önemlisi paylaşmanın iyileştirici gücünden yararlanmayı sağlar.

Grup terapisi sürecinde katılımcıların birbirlerinin deneyimlerini duymaları, onların yaşadıkları problemlerde yalnız olmadıkları hissiyatına katkıda bulunurken baş etmeye çalıştıkları probleme ilişkin alternatif bakış açıları, çözüm yolları üretebilirler. Bir kişinin deneyimindense 8-10 kişinin deneyimi, daha fazla bakış açısı ve daha zengin bir repertuar anlamına gelmektedir.

Deneyim paylaşımının yanı sıra katılımcılar arasında kendilerinin hayata bakışları, kişilik yapılanmaları, hoşlandıkları veya rahatsız oldukları insan profillerine ilişkin ilişki ve grup dinamikleri gelişir. Bu dinamikler esasen kişinin geçmişten taşıdığı veya güncel hayatta sokakta devam ettirdiği ilişki kalıplarının birer tezahürü olmaya aday dinamikler olduğu için terapi ve değişim, dönüşüm açısından çok kıymetli olabilmektedir.

Grup çalışmalarında grubun yapısına bağlı olarak haftada bir ya da iki haftada bir şeklinde buluşmalar gerçekleşebilir. Benzer şekilde grubun kaç defa toplanacağı da gruptan gruba değişebilir, 6-8 hafta olan gruplar da vardır, çok daha uzun süreli grup çalışmaları da mevcuttur.

Bütün psikolojik danışma/psikoterapi çalışmalarında olduğu gibi grup çalışmalarında da gizlilik esastır. Gizliliğin yanında grubun sağlıklı devam edebilmesi için kurallar terapist tarafından katılımcılara bildirilebilir ya da ilk oturumda katılımcılar ile birlikte oluşturulabilir

Grup Terapisinin Avantajları

  • Birey sadece uzmandan değil katılımcılardan da kendisi ile ilgili geribildirim alabilir, bu durum daha zengin bir perspektif ve repertuar oluşmasını sağlar.
  • Grup aynı zamanda sosyal bir ortam olduğu için kişinin sosyal becerilerini geliştirir.
  • Benzer sorunlar yaşayan başka insanların varlığı kişinin yalnız hissetmemesini sağlar.
  • Grup çalışmaları/ terapileri bireysel olanlara nazaran ekonomik olarak daha avantajlıdır.
  • Grup, terapide farkedilenlerin doğrudan deneyimlenerek yaşama adaptasyonunu, yaşama aktarılmasını hızlandırır.