Uygulanan Diğer Ölçek ve Envanterler

LUİSA DÜSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ
 
BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
 
AGTE( ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)
 
DENVER 2 GELİŞİM TESTİ
 
BURDON DİKKAT TESTİ
 
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 
SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
 
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI ÖLÇEĞİ
 
GOLOMBOK- RUST CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ
 
BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ
 
BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ
 
LİEBOWİTZ SOSYAL FOBİ BELİRTİLERİ ÖLÇEĞİ
 
MAUDSLEY OBSESYON-KOMPULSİYON ENVANTERİ
 
PANİK ATAK TESTİ