FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

4-8 Yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve görsel algı ile dikkat becerilerini ölçen bir testtir.  Görsel algı denildiğinde yalnızca iyi görmek kast edilmiyordur. Görsel algı görülenin beyinde kodlanması ve bu bakımdan öğrenme ile ilgilidir. Harfleri, sembolleri görsel olarak algılamada bir sorunun olup olmadığı özellikle okul başarısındaki güçlüklerin tespiti ve giderilmesinde nasıl bir yol izleneceğini belirlemek için önemlidir. Uygulaması yaklaşık olarak bir saat süren bu testte el göz koordinasyonu, mekan- konum algısı, şekil sabitliği gibi algılar ölçülmeye çalışılır.