MMPI (Minnessota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

550 maddeden oluşan ve en çok uygulanan kişilik testidir. 10 klinik alt testten oluşur. (hipokondriazis, depresyon, histeri, psikopatik sapma, erkeklik-dişilik, paranoya, psikasteni, şizofreni, hipomani, sosyal içedönüklük) . Psikoloji içerisinde test verilerini başlı başına bir ölçme, tanılama aracı olarak kullanmak yerine kişinin yaşadığı sorun ile paralel ele almak çok önemlidir. Diğer taraftan MMPI gibi çok maddeden oluşan test, pek çok açıdan kişinin kendisi üzerine düşünmesini ve bu düşüncelerini terapisti ile paylaşmasını sağlayabileceği için kıymetlidir.