Online Terapi

Online Terapi, yüz yüze olarak terapi sürecinin yapılamadığı durumlarda görüntülü görüşme araçları(Skype, WhatsApp,Zoom,Hangouts)  kanalıyla gerçekleştirilen terapi sürecidir. Online terapide de yüz yüze terapinin tüm çerçevesi korunmaktadır. Buna göre seans süresi 45-50 dakika olmakta, seans esnasında su hariç yiyecek içecek tüketilmemekte, seansa planlanan saatte başlanmakta ve seans planlanan saatte sonlandırılmaktadır.

İlk seansta; terapist danışanın problemini anlamaya ve netleştirmeye çalışarak, danışanı tanıma yolunda bir adım atar. Seansın sonunda terapinin şekli ve içeriği hakkında bilgi verir. (Seans sıklığı, terapinin işleyişi, terapinin ne kadar devam etmesi gerektiği).

Online Terapiyi tercih etme sebepleri şöyle sıralanabilir:

  • Bulunduğu yerde yüzyüze terapi alma seçeneği olmaması
  • Engellilik, kısıtlılık, evden ayrılmakta zorlanma( kaygı, sosyal fobi vb.) ya da birine bakım veriyor olmak nedeniyle evden  ayrılamama durumu.
  • Dışarıya çıkmanın güvenlik ya da salgın hastalıklar nedeniyle riskli olduğu durumlarda psikoterapi sürecine dahil olmak istemek ya da başlamış olduğu süreci devam ettirmek .
  • Yurtdışında yaşayan ancak Türkçe terapi desteği almak istemek.
  • Özel bir sebep olmaksızın online olarak terapi sürecine başlamak.

 

  1. Kendisine zarar verme davranışı olanlar, intihar eğiliminde olanlar, halisünasyon ve sanrılar gören kişiler için online terapi uygun değildir.

 

Online Terapinin Avantajları/Dezavantajları

Online Terapi esnek saat sunması, yol ve trafikten yapılacak tasarruf ile zaman sağlaması ve pek çok terapist tarafından yüz yüze terapiye nazaran daha uygun ücretlendirilmesi bakımından avantajlıdır. Ayrıca devam eden terapilerin tatil dönemlerinde, şehir dışına çıkılan durumlarda sekteye uğramamasını sağlar.  Bazı konuların yüz yüze konuşulmasındansa online seanslarda daha kolay konuşulduğu söylenebilir. Yine yukarıda belirttiğim gibi çeşitli nedenlerle terapiye ya da terapiste gidilemeyen durumlarda terapiye ulaşmayı sağlar.

Diğer taraftan iletişimin sözsüz tarafının ekran üzerinden tam olarak görülmesi güç olabilmektedir. Bununla birlikte online terapinin bir çok bakımdan yüz yüze terapi kadar etkili olduğu söylenebilir.

Online terapi ile ilgili daha fazla bilgi almak için mail ya da telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

 

Online Terapi Ne Değildir?

Aslında terapi ne değildir sorusunun cevabı ile online terapi ne değildir sorusunun cevabı birbirine çok benzemektedir. Online terapi, bilgisayarın ya da telefonun bir penceresinde görüntülü görüşmenin açık olduğu, bunun yanında maillere bakılan, bir taraftan başka yazışmaların ya da uğraşların olduğu bir süreç değildir. Terapinin en temel noktası kişinin kendisi için, kendi değişimi, dönüşümü ve geleceği için 45-50 dakikasının terapiye, ‘yalnızca’ terapiye ayırmış olmasıdır.

İkinci olarak online terapi görüntülü sohbet değildir, görüntülü sohbet kanallarının desteğiyle yürütülen, içeriği sohbetten ziyade danışanın terapiye geliş amacı olan konulara dair olan terapi biçimidir.