HYT (Hipnotik Yeniden İşlemleme Terapisi)

HYT (Hipnotik Yeniden İşlemleme Terapisi)

 

Hipnotik Yeniden işleme Terapisi, HYT; bilinç ile bilinçaltını beraberce işe koşan ve çift yönlü uyarımlarla bazı hipnotik tekniklerden oluşan bütüncül bir yaklaşımdır. Bu uygulamada hipnotik bazı teknikler eşliğinde çift yönlü uyarımlarla ilgili problem üzerinde duyarsızlaştırma elde edilmektedir.

Neden Çift Yönlü Uyarım

Yaşam akışı içerisinde karşılaşılan olaylar, gerçekleşen deneyimler beyinde duygusal karşılıkları ve bilgi içeriği ile birlikte depolanır. Buna beynin bilgi işleme süreci diyebiliriz. Yani olumlu veya olumsuz olayların beyinde bir şekilde depolanması söz konusudur. Olağan depolama süreci, anıların bilgi içeriği ile duygusal yükleri arasında bir bağlantının kurulması ile mümkün olmaktadır. Ne var ki kişinin duygusal yapısının hazmedebileceği, düzenleyebileceğinden daha fazla duygusal yük barındıran olumsuz yaşam deneyimleri, travmalarda bu iki içerik (bilgi ve duygusal yük) arasında bağlantı kurulamadığı için beynin bu ve benzeri anı kayıtlarına dair biyokimyasal yapısının bozulmuş olabileceği söylenebilir. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. Basitçe söyleyecek olursak bir anının, olayın, durumun, nesnenin vb. rahatsızlık verici olmaması için ona ait deneyimin bilgisi ve duygusu arasında bağ olmalıdır. Rahatsızlık veren tersi durumlarda ise deneyimin duygusal yükü ağır olduğu için bilgi ve duygu arasında bir bariyer vardır. Bu bariyer bir tıkanmaya, sürekli tekrar eden kaygı, korku, kaçınma yaratan bir döngünün oluşmasına neden olur.

Travmatik olaylar ya da olumsuz yaşam deneyimleri, bilgi işleme sisteminde tıkanmaya yol açtığından artık orada yeni bir işlemlemeye, yani duygusal yükün taşınabilmesine ve bilgi ile ilişkilendirilmesine ihtiyaç duyulur. Yeniden işlemleme yapılmadığında süreç bilincin ve kontrolün dışında ilerler, yani bilincin dışında olduğu halde yaşamda tekrar eden travmaya, kaygıya, korkuya, kaçınmaya neden olur. 

Çift yönlü uyaran, beynin iki farklı bölgesini aktive ederek aradaki bariyerin kaldırılmasına katkıda bulunur. Bir nevi, yalıtılmış olan içerik ve duygu arasında köprü kurulmasını sağlar.

HYT, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

HYT terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

HYT Nerelerde Kullanılabilir?

Yaşanan her anının beyinde bir karşılığı olduğu düşünüldüğünde HYT’nin oldukça geniş bir kullanım alanı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte HYT’nin özellikle faydalı olduğu konular arasında; Panik Bozukluğu, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Komplike Yas, Disosiyasyon, Rahatsız Edici Anılar, Fobiler, Ağrı Rahatsızlıkları, Yeme Bozuklukları, Performans Kaygısı, Stres Kontrolü, Bağımlılıklar, Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz, Beden Algısı Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları, Migren ve Fantom Ağrısı, OKB, Kompleks ve Basit Travma, Travma Sonrası Stres Bozuklukları sayılabilir.