Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

 

Bireysel Psikoterapi Nedir?

Yaşam içerinde iyinin yanı sıra zorlukları, aksaklıkları da barındırabilmektedir. Acı ve üzüntü veren yaşantılar, ilişkiler, duygular ya da insanın hayatını sekteye uğratan düşünceler ve davranışlar bazen tek başlarına bazen de birikerek yaşamda tıkanmalara yol açar. 

Bu tıkanmalar giderek kişinin olaylar, yaşantılar, ilişkiler, durduramayıp sürüklendiği davranışlar karşısında yetersizlik, çaresizlik hissetmelerine neden olabilir. Zaman zaman bu sürece insanların geçmişten getirdiği korkuları, zayıflıkları da eşlik edebilir ve kişiler karar verme, eyleme geçme, seçim yapma, yaşamının yön vereni olma konusunda açmaza düşebilirler.  Yaşamın insanları zaman zaman zorlaması olağan bir durum olmakla birlikte bu zorlayışın etkisiyle gerek davranışta gerek düşüncede gerekse hissedilen duygularda yaşanan sarsılma, kişilerin kendilerini çıkmaz bir döngüde bulmalarına neden olabilir.

Bireysel Psikoterapi kaygıların, korkuların, belki geçmiş belki güncel travmaların, yaşamı tam ve doygun yaşamanın önüne geçen pek çok sorunun ele alınarak açmaz karşısında kişinin esasen içinde barındırdığı çıkış kapısını keşfetme sürecidir.

 

Seans Odasında Neler Olur?

Psikoterapi esasen bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Ne var ki değişimin olabilmesi, yaşanan sorunlara kaynaklık eden korkularla, kaygılarla, travmalarla karşılaşmayı, onlarla hesaplaşmayı içerdiğinden ilk etapta acılı bir süreç olabilmektedir. Ancak nihayetinde korku ve kaygının şekillendirdiği bir yaşamdan uzaklaşıp özgür tercihlerle belirlenen bir yaşama yolculuk sürecidir. Bu süreci kendine yolculuk olarak tanımlamayı tercih ediyorum.

Kendine yolculuk sürecinde danışanı sıkıntıya sokan, açmaza düşüren durumun birden fazla görünüm olduğu kabulüyle danışanın geçmişine, güncel hayatına ve seans esnasında sözle ve bedenle anlatılanlara, danışan ve terapist ilişkisine yansıyanlara, bir arada değerlendirilmek üzere, projektör tutulur.

Unutulmamalıdır ki her bireyin sorunu kendi özgü ve biriciktir. Terapist ve danışan arasında kurulacak güvene dayalı bağ ile bireyler yaşadıkları sorun alanlarıyla ilgili yeni bir bakış açısı kazanabilir ve bir çıkış yolu bulabilirler. Kısaca; bireysel psikoterapi hizmeti bireylerin kendilerini tanımalarına, ifade etmelerine, keşfetmelerine ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına imkan sağlayan profesyonel bir hizmettir.

Kendine Yolculuk sürecinde, bireysel psikoterapi kapsamında çok sayıda konudan bahsetmek mümkündür. Bu konuların bazıları;

 • Depresyon
 • Kayıp ve Yas Terapisi
 • Travma ve İyileşme
 • Trikotillomani (Saç, Kirpik, Kaş Yolma)
 • Yeme Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Bağımlılık
 • Özgül Fobi
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Öfke Problemleri
 • Motivasyon
 • Sınav Kaygısı/ Performans Kaygısı
 • Duygusal İlişki ve Sosyal İlişki Sorunları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kendine Zarar Verici Davranışlar
 • Göç ve Uyum Problemleri