HAKKIMDA

 

Klinik Psikolog İlke Tarhan, lisans eğitimini 2003-2007 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  Psikolojik Danışman ve Klinik Psikolog olarak ve Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli kademelerde ve bağımsız olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Okulda çalışırken ‘’Öğrenci Danışmanlığı”, ‘’ Bebeklikten Çocukluğa, Çocukluktan Yetişkinliğe Ruhsal Gelişim’’ “Sosyal Beceri”, “Sınır koyma”, “Anne-Baba Olmak”, “Ergenik”, “Cinsel Eğitim”, “Arkadaşlık”, “Zorbalık”, “Aile içi İletişim”, “İletişim”, “Sorumluluk Alma”, “Kaygı”, “Sınav Kaygısı”, “Yaş Dönemleri ve Sorunları”, “Olumlu Disiplin”, ‘’ Bağımlılık’’, ‘İhmal ve İstismar’dan Korunma’ vb. konularda velilere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik seminerler vermiş, bu konulara ilişkin bireysel danışma ve grupla psikolojik danışma, çok çeşitli konulardan yetişkin gruplara yönelik atölye ve eğitimler düzenlemiştir. Farklı kurumlarda danışmanlık süreci içerisinde bireysel sorunlar, kişilik sorunları, hayata dair ilişki sorunları, kaygı, depresyon vb. konularda bireysel destek konularında çalışmış ve çalışmaktadır.

İstanbul Kent Üniversitesi’nde başlamış olduğu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimini, Şizoid Kendilik Bozukluğuna ilişkin çalışmasıyla tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimleri içerisinde Psikanalitik ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlara ilişkin eğitimler almıştır. Güncel psikolojik problemlerin ve günümüz insanının anlaşılmasında geçmişten gelen bilgi birikimin yanı sıra güncel bilgiye sahip olmanın önemine ve gerekliliğine inanan İlke Tarhan, meslek hayatına başladığı 2007 senesinden itibaren sürekli yeni eğitimlere katılarak kendisini yetkin ve güncel tutmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda üniversiteler, enstitüler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen eğitimler, seminerler, çalıştaylar ve sertifikasyon programlarına katılarak gerek mesleki bilgi birikimini gerek dünya perspektifini geniş tutmaktadır.

Üç yıl süren ve teorik-formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan "Bütüncül Psikoterapi" eğitimi, "Çift ve Aile Terapisi" eğitimi, iki sene süren ve insanı en temelde insan olma hali ile ele alan Varoluşçu Analiz eğitimi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Hipnotik Yeniden İşlemleme (HYT) Terapisi ve Yaratıcı Drama Liderliği gibi yoğun ve önemli terapistlik becerilerini, mesleki tecrübesi birleştirerek "Psikodinamik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi " Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi" gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Almış olduğu eğitimler ve mesleki tecrübesi ile uzun seneler İstanbul'da çalışma hayatına devam ettikten sonra 2020 eylül ayından itibaren Adana'da çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Atölye Çalışmaları

İstanbul Üniversitesi /" Psikolojik Danışma ve Rehberlik" Bölümü Lisans Eğitimi

İstanbul Kent Üniversitesi / "Klinik Psikoloji" Yüksek Lisans Eğitimi

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ Psikiyatri Dersleri ve Klinik Gözlem

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi/ Psikiyatri Klinik Gözlem

Psikoterapi Enstitüsü / Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitim (360 Saat) Uz. Dr. Tahir Özakkaş

Psikoterapi Enstitüsü / Bütüncül Psikoterapi Formülasyon Eğitimi (288 Saat) Uz. Dr. Tahir Özakkaş

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi ( 320 Saat)

Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi ( 120 Saat)

HYT Uygulayıcı Eğitimi ( 16 Saat)

1.Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi / Nilüfer Devecigil

Psikeistanbul  / " Psikanalitik Dinleme " ( Prof. Dr. Salman Akhtar )

Psikeistanbul / "Kişisel ve Toplumsal Travma" Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

Travmaya Müdahale Teknikleri Eğitimi

Psikososyal Önleme ve Müdahale  Eğitimi

TAPV / Cinsel Eğitim

AÇEV/ Anne Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi

WISC-R Uygulayıcı Eğitimi/ İstanbul Üniversitesi

TYT 7-11 Uygulayıcı Eğitimi

Türk PDR Derneği/ "Teoriden Pratiğe Psikolojik Danışmanlık" Eğitimi

 

Seminerler ve Kongreler ’in Bazıları

2019, Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Lizbon (Panelist olarak katılmıştır).

2019, 3. Ulusal, 1. Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Kongresi/ Darıca

2019, Narsisizm Sempozyumu, Psikoterapi Enstitüsü(Konuşmacı Olarak Katılmıştır)

2019, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Önleme Koordinasyon Çalışması/İstanbul Üniversitesi

2018, 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Darıca (Sözlü Bildiri ile Katılmıştır).

2018, Aktarım Odaklı Psikoterapi Semineri, Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu

2010, 3. Ulusal Uygulamalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

2009, Aşk Ve Şiddet’in Doğası, Prof. Dr. Doğan Şahin , Özgür Üniversite

2008 Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi /Bahçeşehir Üniversitesi

2007 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi/ İstanbul Üniversitesi

 

 Üye Olduğu Dernekler

Psikoterapi Enstitüsü Derneği

SEPİ (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration)

Hipnoz Derneği